Come wander with me

Ontwerp voor het interieur van een metrostel. Opdrachtgever: GVB Amsterdam.

Met de metro reizen forenzen dagelijks heen en weer naar hun werk. Reizen is een routinematige handeling. Maar reizen kan ook metafoor zijn voor het leven. Ongeveer zoals bij Caspar David Friedrich roept de eenzame figuur in een surrealistisch landschap –een collage opgebouwd uit macrofoto’s– een gevoel van contemplatie op bij de toeschouwer.